3. místo

Autor/ka: Petr Karlíček
Název: Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou

Knižní úprava / Book design: Michal Chodanič, Magdalena Lindaurová (studio kapitola)
Ilustrace / Illustrations: Jakub Hrdlička
Fotografie / Photographs: Martin Zubík, Karel Konopka
Nakladatelství / Publisher: Statutární město Ústí nad Labem a Národní muzeum v přírodě – Muzeum v přírodě Zubrnice
Tisk / Print: Tiskárna V&H Print Hlávko
Písmo / Typeface: Ingeborg
Strany / Pages: 254
Rozměr / Size: 13,5 × 17,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 220 Kč
ISBN 978-80-86646-65-7
ISBN 978-80-87210-88-8

Když na člověka přichází trápení a mrzutost, není nic lepšího než vyplout na moře, píše Herman Melville v Bílé velrybě. To je zkušenost národů žijících na pobřeží. Pro našince je to složitější. Než se dostane k moři, musí mu stačit dlouhá potulka s ranečkem na zádech. Třeba právě pod Bukovou horou. Petr Karlíček mu bude nejlepším průvodcem.

Lukáš Prokop
člen výtvarné komise

“Whenever I find myself growing grim about the mouth; ... then, I account it high time to get to sea as soon as I can,” writes Herman Melville in Moby Dick. This is the experience of coastal nations. For our fellow countryman it is more complicated. Before he reaches the sea, he must first go on a long roam with a rucksack on his back, perhaps below Buková hora. Petr Karlíček will be his best guide.

Lukáš Prokop
Art Panel member