2. místo
Cenu uděluje Svaz polygrafických podnikatelů

Autor/ka: Vladimír Železný
Název: Průvodce zmatených

Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Knižní úprava / Book design: Zdeněk Ziegler
Editor / Editor: Vladimír Železný
Fotografie / Photographs: Vladimír Železný
Nakladatelství / Publisher: Nakladatelství Franze Kafky
Písmo / Typeface: Trivia Sans, Trivia Slab, Baskerville 120
Strany / Pages: 1488
Rozměr / Size: 26,7 × 30 cm
Doporučená cena / Recommended price: 7 560 Kč
ISBN 978-80-86911-52-6

Jedná se o čtyřdílnou publikaci, která je autorským výběrem fotografií Vladimíra Železného z posledních dvaceti let. Obsahuje celkem 1 200 fotografií na 1 488 stranách. Reprezentuje nejvyšší standard tisku i knihařského zpracování, který prochází celým dílem. Komplet je vložen do kompaktního kartonového pouzdra s plnobarevným potahem, které je vyrobeno tak, aby sneslo mimořádnou
hmotnost tohoto velmi rozsáhlého díla.

Technická komise

This is a four-part publication which is the author’s choice of photographs of Vladimír Železný from the last twenty years. It contains a total of 1,200 photographs on 1,488 pages. It represents the highest standard of printing and bookbinding, seen throughout the work. The complete set is inserted in a compact cardboard box with the full-coloured coat made to bear the extraordinary weight of this very extensive work.

Technical Panel