Publikace

Literární archiv 52/2020: Nakladatelství 1918–1949. Mezi okrajem a centrem
Literární archiv 52/2020: Nakladatelství 1918–1949. Mezi okrajem a centrem
Kolektiv autorů
Cena: 230 Kč
CD kompilace SETINY
CD kompilace SETINY
Kolektiv autorů; Bohumila Grögerová – Josef Hiršal
Cena: 150 Kč
Job-boj
Job-boj
Bohumila Grögerová – Josef Hiršal
Cena: 150 Kč
SETINY – Bohumila Grögerová
SETINY – Bohumila Grögerová
Hana Nováková, Pavel Novotný, Ladislav Šerý (ed.), grafická úprava Helena Šantavá
Cena: 190 Kč
Kreativní balíček EX LIBRIS pro malé a velké tvůrce
Kreativní balíček EX LIBRIS pro malé a velké tvůrce
Mariana Dočekalová, Barbora Bieylonovič, Martin Mulač
Cena: 450 Kč
Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze
Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze
Jakub Hauser
Cena: 280 Kč
Zde tvůj život… / Ta vie est là…
Zde tvůj život… / Ta vie est là…
Suzanne Renaud / Lucie Tučková (ed.)
Cena: 380 Kč
Z HVĚZDY KRUH / THE STAR CIRCLE + Památníček
Z HVĚZDY KRUH / THE STAR CIRCLE + Památníček
Kolektiv autorů; grafický design Štěpán Malovec, Martin Odehnal
Cena: 300 Kč
František Kobliha
František Kobliha
Pavel Růt (ed.), Gustav Erhart, Karel Kolařík, Otto M. Urban; grafický design Pavel Růt
Cena: 1100 Kč
Karel Horký: Zápisky věčného žáka I. Dýmka míru
Karel Horký: Zápisky věčného žáka I. Dýmka míru
Hana Vaníčková (ed.)
Cena: 280 Kč
Z HVĚZDY KRUH / THE STAR CIRCLE
Z HVĚZDY KRUH / THE STAR CIRCLE
Kolektiv autorů; grafický design Štěpán Malovec, Martin Odehnal
Cena: 190 Kč
Památníček – Nejkrásnější české knihy roku 2019
Památníček – Nejkrásnější české knihy roku 2019
Kolektiv autorů; grafický design Štěpán Malovec, Martin Odehnal
Cena: 190 Kč
Literární archiv č. 51/2019: Les
Literární archiv č. 51/2019: Les
Kolektiv autorů
Zdeněk Kalista: Divadelní hry z vězení
Zdeněk Kalista: Divadelní hry z vězení
Renata Ferklová (ed.)
Cena: 360 Kč
„Onorate l’altissimo poeta!“ Exemplář Dantovy Božské komedie (1544) z knihovny Jaroslava Vrchlického, jeho dárce Luigi Tonelli a Vrchlického sbírka dantovské literatury
„Onorate l’altissimo poeta!“ Exemplář Dantovy Božské komedie (1544) z knihovny Jaroslava Vrchlického, jeho dárce Luigi Tonelli a Vrchlického sbírka dantovské literatury
Jan Kašpar
Cena: 250 Kč
Z historie exilu. Emigrace z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Z historie exilu. Emigrace z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Michaela Kuthanová (ed.)
Cena: 290 Kč
Nejkrásnější české knihy roku 2018
Nejkrásnější české knihy roku 2018
Kolektiv autorů; Grafický design Petr Bosák, Robert Jansa, Adam Macháček (20YY Designers)
Cena: 100 Kč
Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliománie
Josef Portman (1893–1968). Na pomezí bibliománie
Vilma Hubáčková, Bronislava Rokytová (eds.)
Cena: 1030 Kč
S iniciálami V. V. Jméno Vokolek v české kultuře 20. století.
S iniciálami V. V. Jméno Vokolek v české kultuře 20. století.
Lukáš Prokop, Ivo Říha, Jan Šulc (eds.)
Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Jakub Hauser, Věra Velemanová (eds.)
Cena: 490 Kč
Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu
Jakub Hauser (ed.)
Literární archiv č. 50/2018: Zánik starého světa.  Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře
Literární archiv č. 50/2018: Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře
Kolektiv autorů
Cena: 260 Kč
Literární archiv č. 49/2017 – Literatura a moderní hudba. Ke 100. výročí narození Josefa Kainara
Literární archiv č. 49/2017 – Literatura a moderní hudba. Ke 100. výročí narození Josefa Kainara
Kolektiv autorů
Cena: 280 Kč
Literární archiv č. 48/2016: Dítě, dětství a literatura
Literární archiv č. 48/2016: Dítě, dětství a literatura
kolektiv autorů
Cena: 320 Kč
Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou Evropy
Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou Evropy
Zuzana Kobrlová, Ivan P. Muchka, Tereza Riedlbauchová
Cena: 150 Kč
Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století
Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století
Antoine Marès, Tereza Riedlbauchová a kol. (kolektivní monografie)
Cena: 699 Kč
Hana Klínková: Josef Váchal / Kniha vzpomínek
Hana Klínková: Josef Váchal / Kniha vzpomínek
Hana Klínková
Cena: 1300 Kč
 Wenceslaus Hollar Bohemus (1607–1677) ze sbírek Památníku národního písemnictví
Wenceslaus Hollar Bohemus (1607–1677) ze sbírek Památníku národního písemnictví
Barbora Vlášková
Cena: 390 Kč
Bronislava Rokytová: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu 1933–1939
Bronislava Rokytová: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu 1933–1939
Bronislava Rokytová
Cena: 490 Kč
Nejkrásnější české knihy roku 2017
Nejkrásnější české knihy roku 2017
Kolektiv autorů; Grafický design: Zdeněk Bouček a typograf Jan Bouček
Cena: 100 Kč
Rumjana Dačevová a kol.: Karáskova galerie. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie
Rumjana Dačevová a kol.: Karáskova galerie. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie
Rumjana Dačevová
Cena: 220 90 Kč
A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965
A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965
Naděžda Macurová
Cena: 290 Kč
Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové
Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové
Tereza Riedlbauchová a Eva Farková
Cena: 390 Kč
Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem
Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem
Šárka Velhartická
Cena: 290 Kč
„Ze srdce váš…“ André Spire a Otokar Fischer 1922–1938
„Ze srdce váš…“ André Spire a Otokar Fischer 1922–1938
Marie-Odile Thirouinová
Cena: 290 Kč
Miloš Sládek: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém
Miloš Sládek: Slovo ze srdce jejich aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém
Miloš Sládek
Cena: 320 Kč
Alena Petruželková a kol.: Knihovna Karáskovy galerie a její světy
Alena Petruželková a kol.: Knihovna Karáskovy galerie a její světy
Alena Petruželková