1. místo
Ceny za vynikající polygrafické zpracování

Autor/ka:
Název: Punťa: Zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942)

Editoři: Pavel Kořínek, Lucie Kořínková
Ilustrace: René Klapač, Hermína Týrlová
Grafický design: Michal Smejkal, Kateřina Orlíková (Symbiont)
Nakladatelství: Filip Tomáš – Akropolis

Tiskárna: Těšínské papírny
Písmo: Euclid Flex
Počet stran: 512
Rozměr: 28,4 × 24,4 cm
Doporučená cena (Kč): 1 599

ISBN 978-80-7470-170-2

První místo udělila technická komise knižnímu kompletu
Punťa z kategorie Odborné publikace za výjimečné komplexní
polygrafické zpracování. Komplet Punťa je tvořen dvěma
knihami s vazbami V8 na výšku, V8 na šířku, oblepovanou
krabicí s výlepem, výsekem, brožurou s vazbou V1, drobným
merkantilem, jako jsou pohlednice, rozvrh hodin a návod. Soubor
veškerých polygrafických produktů obsažených v kompletu byl
zpracován mimořádně dokonale. Zvláště pak lze podtrhnout
kvalitu knihařského zpracování.
(Technická komise)