Putovní výstava Listování Slovenskem: slovenská literatura v českých nakladatelstvích 1918 - 1939

31/10/2018 – 11/11/2018
Sál Boženy Němcové, Strahovské nádvoří 1, Praha 1 - Hradčany

Vstupné zdarma

Vernisáž výstavy: 30. října v 18:00 (Sál Boženy Němcové)Putovní výstava Listování Slovenskem: slovenská literatura v českých nakladatelstvích 1918 - 1939

Výstava Listování Slovenskem je příspěvkem Památníku národního písemnictví k oslavám 100. výročí založení Československa a současně sondou do dosud poměrně málo zpracovaného tématu vztahů Čechů a Slováků na poli knižní kultury.

Výstava tematizuje nejvýznamnější knižní počiny především z let 1918-1939: zásadní nakladatelské projekty, knižní řady věnované slovenské tvorbě a důležité tituly. Zároveň se soustřeďuje na české nakladatele, kteří vydávali slovenskou literaturu v původním znění. Nepřeváděním z jednoho jazyka do druhého respektovali oficiální ideologii o jednotném československém jazyce s jeho dvěma variantami – češtinou a slovenštinou a napomáhali tím seznamovat české čtenářstvo nejen se slovenskou literaturou ale i kulturou.

Na Slovensku se české knihy četly dlouhodobě, běžný český čtenář však nebyl zvyklý slovenské knihy číst, natož kupovat. Česká nakladatelství s etablovanou distribuční sítí tak dopomohla probudit a udržet zájem o slovenskou knihu na Moravě i v Čechách. Jejich úloha tím ale neskončila. Na Slovensku samotném, kde tradičně konzervativní knižní trh procházel po roce 1918 náročnou adaptací na nové poměry, sehrála část českých nakladatelských kruhů dokonce úlohu formativní. Zejména ve vztahu k mladé původní tvorbě a překladům ze světových jazyků do slovenštiny pomáhala vytvořit podmínky pro uměleckou tvorbu. V neposlední řadě, přes české nakladatele a jejich kontakty se slovenská kniha také dostávala do zahraničí.

Výstava je součástí Evropského roku kulturního dědictví 2018 a projektu Společné století.

Reading Slovakia: Slovak Literature in Czech publishing houses 1918–1939