3. místo

Autor/ka:
Název: Recykliteratura

Editoři: Vojtěch Mašek, Karolina Voňková
Grafická úprava: Jan Šiller
Nakladatelství: Karolina Voňková — Lipnik
Tiskárna: H. R. G.

Hodnocení poroty:

Recykliteratura, vycházející z oblíbené facebookové kratochvíle svých autorů, má pro beletrii nezvyklou formu — na první pohled zaujme výraznou typo-obálkou odkazující svým výrazem k šedesátým letům minulého století, připomíná ale také populární komiksové stripy. Originální nápad kolážového spájení „náhodných“ obrazů a textů funguje výborně nejen na webu, ale i v knize. Hravý, vtipný, nápaditý konceptuální proces, čtivý literární experiment.