Poradní orgány

Redakční rada sborníku Literární archiv

Interní členové
Mgr. Zdeněk Freisleben (předseda)
Mgr. Jan Bílek
PhDr. Věra Brožová
PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Mgr. Lukáš Prokop, Ph.D.
PhDr. Jarmila Schreiberová
Mgr. Tereza Sudzinová (redaktorka)
doc. PhDr. Ladislav Šerý


Externí členové
prof. Giuseppe Dierna (Università della Tuscia, Viterbo)
prof. Xavier Galmiche (Université Paris-Sorbonne)
PhDr. Marie Havránková (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (Filozofická fakulta UK)
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
PhDr. Nella Mlsová, Ph.D. (Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové)
PhDr. Zuzana Stolz-Hladká (Georg-August-Universität Göttingen)
PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR)
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)
Mag. Dr. Michael Wögerbauer (Ústav pro českou literaturu AV ČR)