Sborník Literární archiv

Redakční rada

Interní členové

Zdeněk Freisleben (předseda)
Tereza Sudzinová (redaktorka)
Tomáš Pavlíček
Lukáš Prokop
Ladislav Šerý

Externí členové

Jan Bílek (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Věra Brožová (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)
Giuseppe Dierna (Facolta Lingue e letterature straniere, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo)
Xavier Galmiche (Faculté des Lettres, Université Paris IV – Sorbonne)
Marie Havránková
Jiří Holý (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Iva Málková (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Nella Mlsová (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Zuzana Stolz-Hladká (Philosophische Fakultät, Georg-August-Universität Göttingen)
Petr Šámal (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR)
Jan Wiendl (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Michael Wögerbauer (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR)