Sborník Literární archiv

Redakční rada

Interní členové

Mgr. Zdeněk Freisleben (předseda)
PhDr. Věra Brožová
PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Mgr. Lukáš Prokop, Ph.D.
Mgr. Tereza Sudzinová (redaktorka)
doc. PhDr. Ladislav Šerý

Externí členové

Mgr. Jan Bílek (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)
prof. Giuseppe Dierna (Università della Tuscia, Viterbo)
prof. Xavier Galmiche (Université Paris-Sorbonne)
PhDr. Marie Havránková
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
PhDr. Nella Mlsová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové)
PhDr. Zuzana Stolz-Hladká (Georg-August-Universität Göttingen)
PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR)
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Mag. Dr. Michael Wögerbauer (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR)