Služby

Referenční

Literární archiv

V případě zájmu je možné zajistit zpřístupnění dokumentů uložených v LA PNP i nepřímo, a to prostřednictvím objednávky placených rešerší, které jsou prováděny zaměstnanci archivu. Žádosti o poskytnutí rešeršních služeb posílejte e-mailem na sekretariát Literárního archivu. Cena této služby, k níž jsou eventuelně připočítány další poplatky podle formy zaslání výsledku rešerše apod., se řídí platným ceníkem služeb.

Knihovna

Knihovna PNP na požádání vypracovává rešerše na zadané téma z oblasti české literatury od konce 18. století do současnosti. ​Služba ve studovně poskytuje veřejnosti ústní, telefonické i písemné informace faktografického, bibliografického a knihovnického charakteru i metodickou pomoc při vyhledávání potřebných dokumentů. Pro pokládání dotazů lze využít i službu www.ptejteseknihovny.cz.  

Umělecké sbírky

Oddělení uměleckých sbírek na požádání poskytuje služby rešeršního charakteru. Složitější a rozsáhlejší rešerše jsou zpoplatněny dle platného ceníku služeb a poplatků zveřejněného na webu PNP.