8. 12. 2021

Reprint Experimentální poezie v prodeji na e-shopu PNP

Reprintu se dočkala proslulá antologie experimentální poezie s ukázkami tvorby autorů z více než 20 zemí světa, kterou uspořádali Josef Hiršal a Bohumila Grögerová. V roce 1967 ji vydalo nakladatelství Odeon, nyní vychází znovu u příležitosti výstavy SETINY v grafické úpravě Heleny Šantavé. Publikace je nyní k dostání exkluzivně na e-shopu PNP.

Reprint antologie světové konkrétní a experimentální poezie, která původně vyšla v jediném vydání v roce 1967 a dlouhou dobu byla prakticky nedostupná. Její editoři Josef Hiršal a Bohumila Grögerová v ní soustředili ukázky z díla více než stovky autorů z dvaceti zemí světa a v doslovu napsali, že je obtížné předvídat, které z mnoha směrů, snah a metod budou výchozí pro další vývoj básnického experimentu. Někteří tvůrci se od něj odvrátili, jiní naopak postupy dříve osvojené rozvíjeli či přicházeli s metodami novými, jejichž pomocí dále zkoumali kvality a funkce jazyka, jeho manipulovatelnost a zneužitelnost. Výtvarně orientovaní autoři pracovali rovněž s vizuální stránkou textu a s typografickými prvky, jež je někdy zavedly až k obrazovému minimalismu. Často se přitom zaměřovali na svobodu jazykové i obrazové hry, humor, ironii a princip náhody.

antispam