Publikace

Rumjana Dačevová a kol.: Karáskova galerie. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie

Rumjana Dačevová

Rumjana Dačevová a kol.: Karáskova galerie. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie

Edice / typ: Edice Depozitář
Nakladatel: Památník národního písemnictví
Rok vydání: 2012
Vydání:
Počet stran:
Vazba:
Obrazová příloha:
Rozměr: mm
Jazyk: česky
ISBN:
Cena:

Karáskovu galerii založil v 90. letech 19. století básník, spisovatel, kritik a dramatik Jiří Karásek ze Lvovic (1871–1951), přední český představitel dekadentní literatury, milovník umění a sběratel. Během půl století vytvořil velkou sbírku českého a evropského umění, převážně kreseb a grafiky, největší sbírku polského umění mimo území Polska, knihovnu a archiv. Kolekce českého umění zahrnující tvorbu od konce 19. století do poloviny 20. století, která je hlavním tématem této publikace, tvoří důležitou součást výtvarné sbírky Karáskovy galerie. Je odrazem sběratelovy osobnosti, jeho snah a cílů zachytit co nejširší segment rozmanitých výtvarných projevů. Sbírka vznikala v tvůrčím ovzduší okruhu Moderní revue, který ji obohatil o díla ideově a generačně spřízněným umělců. Dokládá počáteční vývoj českého moderního umění, zejména symbolismu a secese. Sběratelova představa o jedinečné moci krásy a umění odolávala převratným avantgardním směrům a ovlivnila konzervativní charakter sbírky v následujících obdobích.