3. místo

Autor/ka: Daniel Majling
Název: Ruzká klazika

Ilustrace: Palo Čejka
Grafický design: Juraj Horváth
Nakladatelství: Labyrint

Tiskárna: Tiskárna Protisk
Písmo: Metr
Počet stran: 116
Rozměr: 14 × 21,5 cm
Doporučená cena (Kč): 245

ISBN 978-80-87260-93-7

 

Kniha Ruzká klazika je příkladem průkopnického a moderního
přístupu k typografické interpretaci klasické literatury, přesto
ale zůstává součástí známé a rozeznatelné konvence ztvárnění
prózy. Autor spojil a zároveň harmonizoval prvky vizuálního
jazyka založeného na ostrých kontrastech ilustrací, titulů
a podtitulů a souvislého textu. Zvýrazněné písmo „connotates
cyrylic“ titulů adekvátně odpovídá obsahu. Díky parametrům
textu (typ, velikost a prokládání), mikro typografii, papíru
a barvám je kniha velmi čitelná. A v neposlední řadě je Ruzká
klazika velmi pěkným a uživatelsky přívětivým objektem, který
čtenáře vybízí k interakci s obsahem.
(Tomasz Bierkowski, člen výtvarné komise)