2. místo

Autor/ka: Klára Zahrádková
Název: S cigaretou nejsi sám

Knižní úprava / Book design: Klára Zahrádková
Ilustrace / Illustrations: Klára Zahrádková
Nakladatelství / Publisher: Klára Zahrádková ve spolupráci s Artmat
Tisk / Print: PUNX 23
Písmo / Typeface: Trivia Sans Regular
Strany / Pages: 84
Rozměr / Size: 8,5 × 5,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 190 Kč
ISBN –

Autorský komiksový mini sešit provedený v sítotiskové technice zaujal svou „punkovostí“ a nečekaným příběhem pracujícím s tématem samoty, kde se hlavní postava potkává jen s mouchou a potvorami rodícími se z cigaretového dýmu a představ hlavní postavy. Navzdory zjevné ironii má příběh velice smutný nádech. Výběr rozměru a materiálů evokujících obal cigaretové krabičky dobře slouží celkovému konceptu práce. Myslím si však, že by použití tenčího japonského papíru či papírků na cigarety mohlo ještě více zvýraznit křehkost tématu.

Rufina Bazlova
členka výtvarné komise

An artist’s comics mini exercise book produced by the technique of screen printing caught attention for its “punkness” and unexpected story, working with the theme of solitude where the main character only meets a fly and beasts appearing from cigarette smoke and the imagination of the main character. Despite the obvious irony, the story has a very sad tone. The choice of dimension and materials bringing to mind a cigarette pack serves the entire concept of the work well. However, I think that the use of thinner Japanese paper or cigarette rolling paper could have highlighted the fragility of the theme even more.

Rufina Bazlova
Art Panel member