1. 2. 2021

Sbírka veršů Suzanne Renaud: Zde tvůj život.../ Ta vie est là...

Sbírka veršů Zde tvůj život… / Ta vie est là… z roku 1922, která má nepopiratelnou hodnotu v tvorbě francouzské básnířky Suzanne Renaudové, je dnes coby celek většině čtenářů neznámá. Jedná se jak o básně – vyznání drahým básníkům, tak otisky francouzské krajiny, v níž se však již podivuhodně zrcadlí i odlesky odlišné, o kterých později básnířka mluvila jako o předtuchách jiných končin, s nimiž se teprve měla seznámit na Vysočině.

Teprve druhé (a bilingvní česko-francouzské první) vydání veršů Suzanne Renaudové v překladu Bohuslava Reynka vychází v typografické úpravě a s výtvarným doprovodem Františka Štorma, edičně jej připravila Lucie Tučková. Vydáním této sbírky se tak symbolicky vydává i Muzeum literatury / Památník národního písemnictví na novou cestu k Petrkovu.

Publikace je nyní dostupná na e-shopu PNP.

antispam