1. místo
Cena Arna Sáňky

Autor/ka: Martin Činčár
Název: Segmentová písma

Grafická úprava: Martin Činčár
Nakladatelství: Typo 305
Tiskárna: Indigoprint

Hodnocení poroty: Pro svůj prakticky zaměřený výzkum v oblasti digitálního písma na světelných informačních tabulích volí autor uvážlivě formát i technické zpracování. Laciný černobílý tisk na žlutý papír perfektně koresponduje s tématem světelné typografie. Drobná publikace kombinuje výzkum s vlastními závěry — z poučeného sběru materiálu vzniká autorská abeceda, která solidně řeší obvyklé nedostatky segmentového písma.