15. 1. 2021

Seifert, Diviš, Vaculík. Akvizice PNP v roce 2020

Rok 2020 byl pro akvizice Literárního archivu PNP velmi příznivý. Do knihy přírůstků bylo zapsáno celkem 45 položek, z toho 36 darů (712 kartonů) a 9 koupí (164 kartonů). Z významných přírůstků jsou to například Pavel Řezníček, Milada Součková, Eda Kriseová, Ludvík Vaculík a další.

Významným přírůstkem je část osobního fondu básníka Ivana Diviše. Vzácné písemnosti Ivana Diviše daroval v roce 2020 Literárnímu archivu básníkův syn Martin Diviš. Díky jeho daru konvolutů rukopisů a strojopisů básní s rukopisnými poznámkami (1942–1948) a 2 deníků z let 1959–1960 a 1968–1969 literární historici a editoři budou moci nově zhodnotit dílo Ivana Diviše s ohledem na texty, které po roce 1948 ani v šedesátých letech nevyšly a nebyly publikovány ani v exilu (odešel 1969), ani po listopadu 1989, ani po jeho návratu zpět do Prahy (1997). Celou dobu byly písemnosti uloženy v Čechách, v první rodině Ivana Diviše. Literární archiv PNP děkuje Martinu Divišovi, který nám vzácnou památku na svého otce Ivana Diviše daroval, nejen za to, že písemnosti v literárním archivu uložil, ale také uvolnil k badatelským a studijním účelům.

Více k novým akvizicím také v reportáži České televize, která Literární archiv navštívila a prošla spolu s kurátorem Petrem Kotykem.

Foto: báseň z fondu Ivana Diviše

antispam