1. místo

Autor/ka: Jitka Suchá, Eva Jarolímová, Martina Mátlová
Název: Sešit pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí

Grafická úprava: Zuzana Lednická, Anna Divišová
Nakladatelství: Česká alzheimerovská společnost
Tiskárna: První dobrá

Hodnocení poroty: Grafická úprava souboru sešitů pro trénování paměti dokonale naplňuje záměr publikací určených pro dlouhodobě opomíjenou cílovou skupinu. Jednotlivé publikace s citlivě zvolenými barvami, písmem a jeho velikostí tvoří ucelený vizuální styl, ve kterém není místo pro naschvály.