Cenu uděluje Svaz polygrafických podnikatelů

Autor/ka: Martina Havlínová
Název: Setkání se Zrzavým

Tisk / Print: Tiskárna Daniel
Knižní úprava / Book design: Jaromír Hárovník
Editorka / Editor: Martina Havlínová
Ilustrace / Illustrations: Kateřina Zochová
Nakladatelství / Publisher: Martina Havlínová
Písmo / Typeface: Agentur
Strany / Pages: 180
Rozměr / Size: 17,5 × 22,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 820 CZK
ISBN 978-80-270-8430-2

Komise se rozhodla udělit zvláštní cenu za neobvyklou kombinaci použitých technologických postupů. Zaujalo ji také nápadité zpracování, kde celkový dojem podtrhuje obnažený hřbet a použitá grafická úprava, která navozuje dojem potištěné ořízky. Jednotlivé kapitoly jsou odděleny barevně s tvarovaným výsekem v hlavě knihy. Publikace je opatřena obalem s výsekem, který na přední i zadní straně koresponduje s vloženým knižním blokem. Do obalu jsou vloženy faksimile pohlednic Jana Zrzavého, které umocňují celkové vyznění kompletu.

Technická komise