Publikace

Slezské písně (Kritická hybridní edice)

Petr Bezruč, Jiří Flaišman (ed.), Michal Kosák (ed.), Kristýna Merthová (ed.)

Slezské písně (Kritická hybridní edice)

Edice / typ:
Nakladatel: Památník národního písemnictví, ÚČL AV ČR, Akropolis
Rok vydání: 2022
Vydání: 1.
Počet stran: 184
Vazba: měkká
Obrazová příloha: ne
Rozměr: mm
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-87376-90-4
Cena: 299 Kč

Druhé vydání publikace Slezské písně Petra Bezruče edičně připravili Michal Kosák, Jiří Flaišman a Kristýna Merthová z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Vydání v Kritické hybridní edici spoluvydává nakladatelství Akropolis a Památník národního písemnictví, který poskytl materiály z fondu Petra Bezruče uložené v Literárním archivu PNP.

Třetí svazek Kritické hybridní edice – Slezské písně Petra Bezruče přináší v knižním čtenářském vydání nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v digitální vědecké edici veškeré varianty textu básní. Knižní čtenářské vydání se opírá o znění Slezských písní z prosince roku 1928, tedy o nejširší podobu sbírky z období před tím, než autor podrobil text svých básní plošným úpravám, které vedly k jejich výraznému uměleckému znehodnocení. Básně ze Slezských písní, které nejsou součástí zvoleného základního vydání, nalezne čtenář v komentáři. Digitální vědecké vydání volně dostupné na internetu obsahuje obrazovou podobu a přepis všech relevantních zjištěných rukopisů, jež byly dosud reprodukovány jen výběrově a nedostatečně, dále znění časopiseckých otisků, předcházejících zařazení básně do knižního celku, a znění básní v knižních vydáních Slezských písní od prvního souboru s titulem Slezské číslo (1903) do posledního vydání, na němž se autor ještě podílel (1958). Proměny kompozice sbírky, která v prvním knižním vydání obsahovala méně než tři desítky básní a ve své konečné podobě se rozrostla takřka trojnásobně, zachycuje samostatný přehled. Proměny textů zachycuje nejen kritický aparát, ale i nový segment zobrazující odlišnosti mezi po sobě následujícími texty. Součástí edice je i shrnutí životních osudů a vydavatelské historie Slezských písní, přinášející množství dokumentárního obrazového materiálu. Edici doplňuje ediční komentář soustřeďující se primárně k historii textu. Po bezmála padesáti letech se tak dostává čtenářům do rukou nově pořízené čtenářské i vědecké kritické vydání sbírky. Čtenářské vydání Slezských písní vychází současně jako e-kniha.

Digitální vydání Kritické hybridní edice je volně přístupné na internetu:
Kritická hybridní edice - ÚČL AV ČR (cas.cz)