3. místo

Autor/ka: Magdalena Konečná
Název: Soubor vyšetřování původů věcí vyhozených

Knižní úprava / Book design: Magdalena Konečná
Nakladatelství / Publisher: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Tisk / Print: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Písmo / Typeface: mix
Strany / Pages: 184
Rozměr / Size: 20,5 × 30,5 cm
DOPORUČENÁ CENA / RECOMMENDED PRICE: 700 Kč
ISBN –

V podstatě umělecký projekt se širším přesahem tvoří kniha Magdaleny Konečné s názvem Soubor vyšetřování původu věcí konečných. Obsahem je analýza některých nalezených předmětů s cílem jejich vrácení majitelům. Samotná grafická forma odpovídá svou vizualitou vyšetřovacímu spisu, a přitom má výrazný osobitý charakter.

Zdeněk Freisleben
ředitel Památníku národního písemnictví

Kniha, sešit, skripta nebo snad svazek je jednoduše skvělou a zábavnou sbírkou všech nejrůznějších podnětů, důkazů, indicií a všemožných forenzně detektivních záznamů, které jsou s až lehce obsedantní dokonalostí seskládány v jediný celek, který si svou formou nezadá s vrcholným kreativním přístupem pánů od Státní bezpečnosti z dob předrevolučních.

Jiří Karásek
předseda výtvarné komise

Magdalena Konečná’s book entitled Soubor vyšetřování původu věcí konečných (Anthology of investigations of the origin of discarded things) is essentially an art
project with a broader overlap. The contents are an analysis of some discovered objects to be returned to their owners. The graphic form in its visual appearance is a reflection of an investigation file, but is of a highly distinctive nature.

Zdeněk Freisleben
Director of the Museum of Czech Literature

This book, exercise book, script or perhaps a volume is simply a great and entertaining anthology of all sorts of initiatives, proof, circumstantial evidence and all kinds of forensic detective records which, with slightly obsessive perfection, are organised into one whole and provides an insight into the top creative approach of the masters of State Security in the pre-revolutionary era.

Jiří Karásek
Art Panel Chairperson