15. 2. 2023

Soudobá ukrajinská literatura / 23. 2.

ANDRUCHOVYČ, ŽADAN, JAKYMČUK

SOUDOBÁ UKRAJINSKÁ LITERATURA V ČESKÝCH PŘEKLADECH

23. 2. 2023

17:30, Muzeum literatury, multifunkční sál

Dvojice překladatelů z ukrajinštiny, Alexej Sevruk a Miroslav Tomek představí návštěvníkům knihy významných ukrajinských spisovatelů Jurije Andruchovyče, Serhije Žadana a Ljuby Jakymčuk ve svých autorských překladech. Pásmo tvoří texty, které se dotýkají neuralgických bodů dnešní Ukrajiny, její společnosti, válečných traumat a vztahů s agresivním a rozpínavým sousedem. Díla zástupců tří generací – jednoho autora z Haliče, dvou z ukrajinského východu, dvou mužů a jedné ženy – jsou dnes vylučována z oběhu a ničena všude tam, kam vstoupila ruská okupační armáda.

 

    

  

  

antispam