Souostroví Pelléova: Básnická beseda se spolkem Slova mají křídla

22/11/2016
Malá vila PNP, Pelléova 20/70, Praha 6

ZAČÁTEK: 18.00 HOD.
V RÁMCI FESTIVALU DEN POEZIE.
VÍCE O FESTIVALU: WWW.DENPOEZIE.CZ