2003

Soupis polonik uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví

projekt MK ČR, identif. kód.: DA00P01OLK004
řešitel: M. Sládek
doba trvání projektu: od 2000 do 2003
 

výstup: tištěný soupis, ev. CD