Soupisy

KNIŽNÍ SOUPISY

Karel Matěj Čapek-Chod (1860–1927): soupis osobního fondu. Zpracovala Renata Ferklová (Literární archiv PNP, 1997).
62 Kč

Václav Černý (1905–1987): soupis osobního fondu. Zpracovala Růžena Hamanová (Literární archiv PNP, 1997).
98 Kč

Josef Jungmann (1773–1847): soupis osobního fondu. Zpracovala Běla Pražáková (Literární archiv PNP, 1997).
21 Kč

Vítězslav Nezval (1900–1958): soupis osobního fondu. Zpracovala Eva Bílková a kol. (Literární archiv PNP, 1997).
150 Kč

Arne Novák (1880–1939) – Teréza Nováková (1853–1912): soupis osobního fondu. Zpracoval Karol Bílek (Literární archiv PNP, 1997).
98 Kč

 

DALŠÍ SOUPISY

elektronicky každý rok vychází soupis výstav PNP: truncova@pamatnik-np.cz
elektronicky každý rok vychází soupis publikací PNP: sulcova@pamatnik-np.cz
elektronicky každý rok vychází soupisy zpracovaných fondů Literárního archivu
(dříve brožurky, několik soupisů knižně): hrazdirova@pamatnik-np.cz
elektronicky každý rok vychází soupisy zpracovaných fondů Knihovny: sulcova@pamatnik-np.cz