1. místo
CENA ARNA SÁŇKY

Autor/ka: Judita Košťáková
Název: Spiritus Noctis. Barrandov 22:15–00:45

Knižní úprava / Book design: Judita Košťáková
Fotografie / Photographs: Judita Košťáková
Nakladatelství / Publisher: Judita Košťáková, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk / Print: Jakub Konupka (Tiskové středisko FUD UJEP)
Písmo / Typeface: Akkurat Mono
Strany / Pages: 24
Rozměr / Size: 21 × 26,5 cm

Experimentální autorská kniha zaujme nevšedním pojetím. Spojuje vizuální a akustickou část, které dohromady navozují reálný vjem průběhu noční procházky ulicemi Barrandova. Přináší nový zážitek ze známého místa.

Vilma Hubáčková
zástupkyně Památníku národního písemnictví