Aktuality

starší příspěvky

Významná akvizice pozůstalosti Jindřicha Hořejšího

Díky velkorysému daru dr. Jiřiny Hořejší byly sbírky Památníku národního písemnictví rozšířeny o pozůstalost jejího otce, překladatele a básníka Jindřicha Hořejšího. Součástí daru je knihovna Jindřicha Hořejšího a jeho dcery, dále rukopisy, tisky, fotografie a další přírůstky rozšiřující osobní fond Jindřicha Hořejšího včetně jeho francouzského překladu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. Výrazným příspěvkem jsou pak dva obrazyJosefa Čapka (Hvězdy I.Předměstské zahradnictví II.) a po jednom malířském díle surrealistů Jindřicha Štyrského (Smrt Orfeova) a Toyen (Přezimování). Akvizici médiím představili na pondělní tiskové konferenci ředitel PNP Zdeněk Freisleben, iniciátor akvizice Petr Kotyk z literárního archivu PNP a Barbora Vlášková z uměleckých sbírek PNP za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana a donátorky Jiřiny Hořejší. Tato akvizice je nejvýznamnějším počinem svého druhu v historii PNP od roku 1989. Mecenášského počinu paní doktorky si velice vážíme.

Sborník "V dialogu s Libuší Moníkovou // Im Dialog mit Libuše Moníková" ke stažení

U příležitosti obnovené a rozšířené literární výstavy V dialogu s Libuší Moníkovou // Im Dialog mit Libuše Moníková, která byla uspořádaná k nedožitým 70. narozeninám spisovatelky v Malé vile PNP, vychází sborník textů věnovaný této české, německy píšící autorce. Sborník obsahuje dosud nezveřejněné juvenilie Moníkové a zároveň plnotextové verze ohlasů literárních odborníků na její tvorbu. Jeho editorkou je autorka rozšířené podoby výstavy Lucie Koutková. Sborník ve formě e-publikace si můžete stáhnout zde

Oceněné nejkrásnější knihy jsou dostupné na webu www.bookreport.cz

V pondělí 31. 8. 2015 proběhla v letohrádku Hvězda derniéra výstavního projektu ZPRÁVA O KNIZE a zároveň křest publikace ZPRÁVA O KNIZE. Výstava už sice skončila, stále si však můžete prohlédnout knihy oceněné v posledních 50 ročnících soutěže Nejkrásnější české knihy roku na webu bookreport.cz

PUBLIKACE - právě vyšlo

Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem (ed. Šárka Velhartická, 2015)
Bedřich Hrozný je celosvětově uznávaným zakladatelem oboru chetitologie, který před sto lety rozluštil nově objevený jazyk starověkých Chetitů. Ačkoli o jeho osobnosti vznikla již řada publikací, nebyly dosud zveřejněny dopisy jeho současníkům. Tato edice předkládá ucelený materiál z literárního archivu PNP, jímž je soubor dopisů Bedřicha Hrozného literárním osobnostem. Zásadně doplňuje naše znalosti o životě významného orientalisty, ale přináší i nové poznatky týkající se událostí první poloviny 20. století. 


Lektor A. M. Píša. Výbor lektorských posudků z let 1954–1965 (ed. Naděžda Macurová)
Antonín Matěj Píša, literární a divadelní kritik a teoretik, editor, dramaturg a básník, zaujal v 50. a 60. letech v kulturním dění příznačnou pozici "muže v ústraní". Výmluvným dokladem tohoto stavu je mimo jiné soubor více než 500 lektorských posudků, které psal v letech 1954 až 1965 pro nakladatelství Československý spisovatel. Z tohoto dosud nepublikovaného materiálu vychází předkládaný výbor 50 textů, který ukazuje konzistentnost Píšových literárněkritických názorů, odhaluje možná úskalí či taktizování, ale i neústupnost z uměleckých požadavků kladených na literaturu v tomto literárně i historicky exponovaném období.

Já, Hvězda
S příchodem letošní sezóny v letohrádku Hvězda je návštěvníkům představen nový průvodce touto výjimečnou renesanční stavbou pod názvem Já, Hvězda. Cílem Památníku národního písemnictví, vydavatele publikace, je poskytnout široké veřejnosti informace o stavebním vývoji letohrádku, o osobě jeho zakladatele, arcivévodovi Ferdinandovi II. Tyrolském a také o unikátní štukové výzdobě této renesanční stavby či obrazu Hvězdy v literatuře. Kniha je dílem kolektivu autorů PNP ve spolupráci s PhDr. Ivanem Muchkou z Ústavu dějin umění AV ČR. Bedekr obsahuje anglickou a německou mutaci textů pro zahraniční návštěvníky. Průvodce si můžete zakoupit v pokladně letohrádku za 150 Kč