2013

Štorchův memoriál (u příležitosti 135. výročí narození učitele, archeologa a spisovatele Eduarda Štorcha, 1878–1956)

mezinárodní sympozium 
termín: 11. – 12. 4. 2013
místo konání: sál Boženy Němcové PNP (11. 4.), Pedagogická fakulta (12. 4.)
hlavní organizátor: PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.   
spolupráce za PNP: pracovníci OLA a OPS