3. místo

Autor/ka: Hana Buddeus
Název: Sudek a sochy

Knižní úprava / Book design: Martin Groch & Tim + Tim, Jakub Samek (spolupráce na obálce)
Fotografie / Photographs: Josef Sudek
Nakladatelství / Publisher: Artefactum – Ústav dějin umění Akademie věd České republiky
Tisk / Print: Tepap
Písmo / Typeface: Minion Pro, Helvetica Neue, Futura, variace na Futuru
Strany / Pages: 624
Rozměr / Size: 20 × 27 cm
Doporučená cena / Recommended price: 960 CZK
ISBN 978-80-88283-33-1

Josef Sudek v růžovém přebalu je vykročením z tradiční komfortní zóny katalogů zpracovávajících černobílé snímky jednoho z nejslavnějších českých fotografů. Fešandy ze šuplíku zněl název výstavy, kterou tato publikace doprovázela, a ačkoliv fešandami označoval sám Sudek gotické madony, je tato netradiční typografická obálka stejně originální jako nový pohled na Sudkův archiv zpracovaný Hanou Buddeus a kolektivem. Porota ocenila důraz na fotografické reprodukce, kterým je v katalogu ponecháno dostatek prostoru (dokonce natolik, že převažují nad samotným textem) a které plynule navazují na elektronickou databázi Sudek Projectu, kde je možné nalézt digitalizované kontakty i negativy uložené v Ústavu dějin umění Akademie věd. Právě sázka na studio Tim + Tim ve spolupráci s Martinem Grochem se ÚDU AV ČR dlouhodobě vyplácí a ve veřejném prostoru akademických titulů jsou jejich publikace velmi dobře rozpoznatelné.

Emma Hanzlíková
členka výtvarné komise