1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Petr Borkovec
Název: Svatý František z Assisi – Chvála stvoření

Knižní úprava / Book design: Zuzana Lednická
Editor / Editor: Václav Havlůj
Nakladatelství / Publisher. Václav Havlůj
Zpracování / Production: tisk (barevný iris z kamene) – Petr Korbelář, ruční sazba – Jaromír Štoural vazba – Vladimíra Šturmová
Písmo / Typeface: Baskerville
Strany / Pages: 46
Rozměr / Size: 11 × 21 cm
Doporučená cena / Recommended price: 3 333 CZK
ISBN 978-80-270-7645-1

Tento i loňský pandemický rok jsme se z nutnosti odebrali do přírody, kde jsme obdivovali matku Zemi a poslouchali bratry ptáky, podobně jako sv. František z Assisi před osmi sty lety. Této křehké básni ve volném překladu Petra Borkovce se dostalo nadčasového a přitom velmi emocionálního zpracování, které nás navrací ke kořenům. Grafička Zuzana Lednická vystihla intenzitu krátké básně skrz abstraktní spektrum barev, jež se propisují do samotného textu a vytvářejí kontinuální ilustraci. Veškeré splněné parametry bibliofilie jako míchání barev na litografickém kameni, stokusový náklad, plátěné desky s ražbou, knihtisk i ruční vazba dokazují, že sběratelská kniha nemusí být opulentní projekt a cestou může být naopak pokorný přístup, který v tomto případě naplňuje poselství knihy. Vzdávejme dík za takové citlivé grafičky!

Emma Hanzlíková
členka výtvarné komise