3. místo

Autor/ka: Karel Čapek
Název: Továrna na Absolutno

Knižní úprava / Book design: Johana Kratochvílová
Ilustrace / Illustrations: Tereza Hradilková
Nakladatelství / Publisher: Teapot
Tisk / Print: Indigoprint (texty), Tereza Hradilková (autorské tisky z výšky), Centrum digitálního tisku (laserový výsek)
Písmo / Typeface: Crabath, Jaroslav
Strany / Pages: 132
Rozměr / Size: 29 × 27 cm
Doporučená cena / Recommended price: 32 990 Kč
ISBN 978-80-85197-70-9

V roce 1922 Karel Čapek v románu Továrna na Absolutno poprvé použil motiv rozbití hmoty a uvolnění „atomové“ energie. Nové vědecké objevy ovlivnily negativně lidstvo a způsobily kolizi, konflikt a válku. Nadčasovost utopického díla zaráží. Vydání knihy Továrna na Absolutno s ilustracemi Terezy Hradilkové má zvláštní eleganci. Rafinované perforované struktury a leporelo veselých barev – antropomorfně pojatý Čapkův karburátor – budí dojem luxusu a apartnosti. Je to zdání a odvádění pozornosti v spletitých konstrukcích a sítích, v krásně utkaných pavučinách lze nepozorovaně uváznout.

Xénia Hoffmeisterová
členka výtvarné komise

In 1922 in his novel Továrna na Absolutno (The Absolute at Large) Karel Čapek first used the motif to annihilate matter and release “atomic” energy. New scientific discoveries had a negative impact on humanity and caused clashes, conflicts and war. The timelessness of the utopian work is remarkable. This edition of The Absolute at Large with illustrations by Tereza Hradilková has a particular elegance. The subtle perforated structures and concertina book of bright colours – the anthropomorphically conceived Čapek’s carburettor – creates the impression of luxury and stylishness. It is an indication and distraction within convoluted structures and networks, one can get trapped unnoticed in beautifully woven cobwebs.

Xénia Hoffmeisterová
Art Panel member