1. Místo
Cena ministerstva kultury české republiky

Autor/ka: Tomáš Brousil, Petra Dočekalová, Zuzana Lednická
Název: Typo 9010. České digitalizované písmo 1990—2010

Editorka: Petra Dočekalová
Grafická úprava: Zuzana Lednická, Radek Sidun
Nakladatelství: BiggBoss
Tiskárna: PB tisk

 

Hodnocení poroty: Typo 9010 je vzorníkem takřka všech písem českých typografů první digitální generace. Představuje obsahově i formálně jedinečný počin, názorně reflektující rychlou emancipaci oboru. Porota ocenila především novátorský pohled na prezentaci písma, který v mnohém převrací dosud zažité způsoby. Výsledkem proto není jen chladný výčet abeced a nabízených řezů. Jednotlivá autorská písma jsou užita pro sazbu textových příspěvků od českých i zahraničních typografů a teoretiků, a tvoří tak plynulý proud obrazových i textových informací. Kniha je také výjimečně zpracovaná technologicky, ač velká a obsažná, je velmi lehká.