1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Filip Blažek
Název: Typokniha. Průvodce tvorbou tiskovin

Knižní úprava / Book design: Filip Blažek
Ilustrace / Illustrations: Filip Blažek
Nakladatelství / Publisher: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Tisk / Print: Serifa
Písmo / Typeface: Plantin, Adapter
Strany / Pages: 260
Rozměr / Size: 15,5 × 23 cm
Doporučená cena / Recommended price: 510 CZK
ISBN 978-80-88308-12-6

Typokniha vznikla z lásky ke knihám a typografii a na první pohled je vidět radost, kterou tvorba tiskovin přináší. Jedná se o lepenou brožuru V2 PUR ve formátu zvětšené A5 (155 × 230 mm). Vzhledem k tomu, že jde o didaktickou pomůcku, zde čtenář bude hledat odpovědi na konkrétní problémy a situace. Kniha je proto rozdělena do několika samostatných částí, které pokrývají témata související s tvorbou tiskovin. Rychlejší orientaci a vyhledávání umožňují křížové odkazy. V dnešní, digitální době, kdy se úpravou knih často zabývá i řada lidí, kteří si pořídí počítač a příslušný grafický program a nemají klasické typografické vzdělání, má tato publikace, jež připomíná základní principy tvorby tiskovin, nezastupitelné místo.

Zdeněk Sobota
člen výtvarné komise