1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Elsa Rauerová, Matej Chrenka, Matěj Skalický, Adam Kencki
Název: Týrání koček: Umělecký výzkum v krabici

Knižní úprava / Book design: Elsa Rauerová, Matěj Skalický
Ilustrace / Illustrations: Elsa Rauerová
Fotografie / Photographs: Elsa Rauerová, Matej Chrenka, Matěj Skalický, Adam Kencki
Nakladatelství / Publisher: Galerie Kabinet T.
Tisk / Print: Elsa Rauerová, Matěj Skalický
Písmo / Typeface: psací stroj / typewriter
Strany / Pages: 82
Rozměr / Size: 20 × 28,7 cm
Doporučená cena / Recommended price: 300 Kč
ISBN 978-80-11-00867-3

Chvílemi to vypadá, že technika Risographu je již ohleděná a naplněná, ale zas se najde nějaká publikace, která sbírku rozproudí. V této kategorii jednomyslně zvolený sešit Týrání koček je toho dokladem. Měsíční školka doktorandů a jejich čistá radost ze společné práce a chuti experimentovat, zachytit proces tvorby. Připravit podklady, zábavně je rozpohybovat, zašmodrchat, střihnout a usadit do seriózní punkové publikace. Zní to vše jako samozřejmost, ale není, kolektivu
umělců docházejících měsíc do galerie Kabinet T se to hravě podařilo. Sláva ořezu knihy okružní pilou!

Alžběta Zemanová
členka výtvarné komise

At times it seems that the Risograph printing technique has already been considered and fulfilled, but then another publication appears that gets the collection going. In this category the unanimously selected exercise book Týrání koček (Cat Torture) is proof of this. The is about the monthly school of doctoral students and their sheer joy of working together and desire to experiment, and record the creative process. Prepare documents, in an entertaining way, mobilise, tangle, cut and
set them in a serious punk publication. It all seems to go without saying, but is not, the group of artists coming to the gallery Kabinet T have managed this with ease. Hail to the trimming of a book with a circular saw!

Alžběta Zemanová
Art Panel member