Ukrajinské umění / Українське мистецтво

Autoři výstavy:
Jakub Hauser, Bronislava Kuzica Rokytová, Barbora Vlášková

Překlad:
Alexej Sevruk

Автори виставки:
Jakub Hauser, Bronislava Kuzica Rokytová, Barbora Vlášková

Переклад:
Alexej Sevruk

Ukrajinské umění / Українське мистецтво

Ukrajinské umění ze sbírek Památníku národního písemnictví
Virtuální výstava přináší výběr z tvorby ukrajinských umělců z našich fondů, abychom alespoň symbolicky podpořili ukrajinskou kulturu v současné době postihnutou válečným konfliktem a připomněli si, že tvorba ukrajinských autorů je stále uchována také v zahraničních sbírkách a má řadu souvislostí s naší zemí.

Virtuální výstava

Українське мистецтво з колекцій Меморіалу національної літератури
Виставка презентує зріз творчості українських митців з наших фондів, яким ми б хотіли символічно підтримати українську культуру, яка нині страждає від війни, і нагадали, що творчий доробок українських авторів все ще зберігається також в іноземних зібраннях та пов´язана багатьма зв´язками з нашою країною.

Віртуальна виставка