3. místo

Autor/ka: David Korecký
Název: UNPLUGGED

Knižní úprava / Book design: Petr Bosák, Robert Jansa (20YY Designers)
Ilustrace / Illustrations: John Cage, Tomáš Džadoň, Patricie Fexová, Habima Fuchs, Tomáš Moravec, Nicole Six & Paul Petritsch, unconductive trash, Rinus Van de Velde, Lenka Vítková
Nakladatelství / Publisher: Galerie Rudolfinum
Zpracování / Production: ruční sazba – Jaromír Štoural, vazba – Vladimíra Šturmová
Písmo / Typeface: Mundus
Strany / Pages: 24
Rozměr / Size: 22 × 35,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 1 400 CZK
ISBN 80-86443-50-7

Výstavní projekt, nesoucí se v duchu environmentálního uvažování s důrazem na redukci automatizované výroby, tvoří dokonalý soulad s formou i obsahem ručně tištěného a vázaného katalogu bibliofilského charakteru. Kombinace velkolosinského ručního papíru, reprodukovaných děl z mezinárodní skupinové výstavy a vhodně zvolené střídmé, ale přesto efektní typografie vytváří dojem lehkého a čistého grafického konceptu. Limitovaná edice katalogu vytváří harmonický celek s doplňujícím průvodcem výstavou.

Barbora Vlášková
členka výtvarné komise