1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Marcela Rusinko, Jiří Pátek, Alexandr Skalický
Název: Útěcha bydlením: Život soukromého sběratele za železnou oponou

Knižní úprava / Book design: Milan Nedvěd
Editor/ Editor: Jiří Pátek
Nakladatelství / Publisher: PositiF
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Akzidenz Grotesk
Strany / Pages: 240
Rozměr / Size: 19,5 × 28 cm
Doporučená cena / Recommended price: 820 Kč
ISBN 978-80-87407-37-0

Neokoukaná forma přesně na míru obsahu publikace. Výjimečná realizace. Kniha je dotažená do posledního detailu, od netradičního použití ražby na obálce přes vyklápěcí stránky uvnitř až po pečlivě vypracovaný index sbíraných děl.

Olga Benešová
členka výtvarné komise

A unique form precisely tailored to the content of the publication. An exceptional work, the book goes down to the last detail, from the untraditional use of the embossing on the jacket, the fold out pages inside to the carefully drawn up index of collected works.

Olga Benešová
Art Panel member