Cenu uděluje Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Autor/ka: Kakalík, Pavlína Šulcová
Název: Už tam budem, Mojžíši? Trochu jiná pesachová hagada (nejen) pro děti

Ilustrace / Illustrations: Kakalík
Knižní úprava / Book design: Kakalík
Nakladatelství / Publisher: JCC Prague
Tisk / Print: Indigoprint
Písmo / Typeface: ruční / hand lettering
Strany / Pages: 88
Rozměr / Size: 21 × 29,7 cm
DOPORUČENÁ CENA / RECOMMENDED PRICE: 350 Kč
ISBN 978-80-270-9087-7

Výrazné ilustrace, svérázný humor, cit pro detail a smysl pro zkratku – to jsou Kakalíkovy atributy, které z této publikace činí výjimečný počin. Příběh o odchodu Židů z Egypta patří k oblíbeným tématům knižních zpracování židovské kultury. Tak zvaná hagada představuje liturgický text, který se používá při sederové oslavě svátku Pesach. V průběhu staletí hagada měnila svoji výtvarnou podobu a často je doprovázena kresbami a ilustracemi využívajícími různé výtvarné techniky.
Cílem bylo a je zatraktivnit příběh a udržet pozornost čtenářů. Už tam budem, Mojžíši? tak odvážně navazuje na bohaté kulturní dědictví a zároveň vyplňuje prázdné místo, jelikož v České republice po roce 1989 žádná ilustrovaná hagada pro děti nevyšla. Autoři zvolili formu komiksu, aby byl příběh přístupný co nejširším vrstvám. Kniha má několik dějových a výtvarných rovin, díky kterým čtenáři srozumitelně a poutavě vysvětluje pozadí svátku, ale i to, proč a jak se slaví v současném světě.

Xénia Hoffmeisterová
zástupkyně SČUG Hollar

Distinctive illustrations, characteristic humour, a sense for detail and for the acronym – these are Kakalík’s attributes, making this publication an exceptional work. The story of the exodus of the Jews from Egypt is one of the favourite subjects of books on Jewish culture. The Haggadah is the liturgical text which is used during the Passover Seder. Over the centuries the Haggadah has changed its artistic form and is often accompanied by drawings and illustrations using different artistic techniques. The aim was and is to make the story attractive and hold the attention of the readers. Thus Už tam budem, Mojžíši? (Are we almost there, Moses?) boldly continues the rich cultural heritage and fills in a gap given that no illustrated Haggadah for children was published in the Czech Republic after 1989. The authors chose the comics form so the story could be more accessible to as many readers as possible. The book has several story and creative lines which explain the background of the feast in a comprehensible and engaging manner, but also why and how it is celebrated in the present world.

Xénia Hoffmeisterová
Association of Czech Graphic Artists HOLLAR representative