V dialogu s Libuší Moníkovou


V dialogu s Libuší Moníkovou

Výstava je rozšířenou verzí výstavy Libuše Moníková: Moje knihy jsou drahé / Meine Bücher sind teuer, pořádané PNP ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti k desátému výročí spisovatelčina úmrtí v roce 2008. Představuje životní osudy a literární dílo české německy píšící autorky, která třebaže získala za své knihy řadu mezinárodních literárních cen, nemá dosud v povědomí českých čtenářů odpovídající místo. Výstava nabízí hlubší pohled na osobnost spisovatelky: prostřednictvím vzpomínek, textů či úvah literárních vědců a přátel; reflexi významu, povahy a místa její tvorby v evropské literatuře a kultuře.

Panelová verze putovní výstavy k zapůjčení zahrnuje 12 výškově orientovaných plakátů adjustovaných do hnědých dřevěných Nielsen rámů o rozměrech 70 x 100 cm a 3 ks stříbrných Nielsen rámů o rozměrech 70 x 100 cm. Putovní výstava je k dispozici v jazykových mutacích: CZ, DE

Původní výstava
Libuše Moníková. Moje knihy jsou drahé // Meine Bücher sind teuer
podpořená Česko-německým fondem budoucnosti
Autorka a kurátorka: Lucie Koutková
Odborná spolupráce: Prof. Dr. Almut Todorow, Universität Konstanz
Grafické zpracování: Zdeněk Freisleben, Studio Denoc
Fotografie: Renate von Mangoldt
Termín konání: 2008
Místo konání: Malá výstavní síň PNP, Strahovské nádvoří 1, Praha 1

Obnovená a doplněná verze výstavy
Autorka: Lucie Koutková
Kurátorka: Michaela Kuthanová
Grafické zpracování: Milan Kuzica
Termín konání: 16. 10. – 20. 11. 2015
Místo konání: Malá vila PNP, Pelléova 20, Praha 6 – Bubeneč