2015

V. kongres světové literárněvědné bohemistiky

kongres
pořadatelé: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
ve spolupráci: Ústav slovenskej literatúry SAV, Památník národního písemnictví
termín: 29. 6. – 4. 7. 2015
místo konání: prostory Akademie věd ČR
organizátoři: vědečtí pracovníci ÚČL (tajemník kongresu Mgr. Vít Schmarc, Ph.D.)
spolupráce za PNP: vědecká tajemnice, pracovníci OLA