18. 9. 2023

V Muzeu literatury začne 47. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií

Setkání informující o aktuálních problémech, novinkách a činnostech v oboru se bude konat ve dnech 19. – 21. září 2023 za podpory Asociace muzeí a galerií ČR, Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti.

Tématem letošní konference je Library Next Door – We Keep the Memory, což by se dalo přeložit jako Knihovna ze sousedství – strážíme paměť. Název tak odkazuje na skutečnost, že knihovny by měly být lidem „po ruce“, sloužit jejich potřebám a zároveň být svého druhu paměťovou institucí.

V úterý 19. září program probíhá v Národním technickém muzeu. Ve 13 hodin bude seminář slavnostně zahájen za účasti zástupců Knihovnické komise Asociace muzeí a galerií, Muzea literatury, Národního technického muzea, Ministerstva kultury ČR, Ústřední knihovnické rady ČR, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a Die Arbeitsgemeinschaft der Kunst und Museumsbibliotheken.

Následovat bude série přednášek knihovníků z České republiky, Německa a Polska. Mezi nejskloňovanějšími tématy příspěvků bude digitalizace a online zpřístupňování knih coby analogových artefaktů, zejména pak starých knih a tištěných vizuálních médií, společenská role knihoven, uchovávání sbírek a spolupráce mezi institucemi.

Úterní program zakončí valná hromada Knihovnické komise AMG v Národním technickém muzeu a společenský večer v Muzeu literatury.

Ve středu proběhnou přednášky na téma kniha jako exponát a kniha v prostoru muzea, následované komentovanými prohlídkami expozic v Muzeu literatury a v Uměleckoprůmyslovém museu.

Ve čtvrtek se uskuteční přednáška na téma Kniha a dějiny a exkurze do expozic Národního muzea. V závěru semináře bude pro účastníky připravena exkurze do knihovny Náprstkova muzea.

Více informací: https://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/47-celostatni-seminar-knihovniku-muzei-a-galerii/

antispam