1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Jan Čumlivski, Palo Čejka, Tomáš Klepoch
Název: V znamení Pentódy

Ilustrace: Jan Čumlivski, Palo Čejka, Tomáš Klepoch
Grafický design: Jan Čumlivski, Palo Čejka, Tomáš Klepoch
Nakladatelství: Jan Čumlivski, Palo Čejka, Tomáš Klepoch
Tiskárna: Jaroslav Janďourek

Písmo: autorské
Počet stran: 96
Rozměr: 26 × 38 cm
Doporučená cena (Kč): 1 250

Autorská publikace V znamení Pentódy představuje fragmenty
rozřezaného velkoplošného linorytu, na kterém po dobu tří let
spolupracovali Jan Čumlivski, Palo Čejka a Tomáš Klepoch.
Je originálním uměleckým projektem svázaným a vsazeným
do expresivního ručně popsaného obalu.
(Vladimír Uhlík, člen výtvarné komise)