3. místo

Autor/ka: Václav Jirásek
Název: Václav Jirásek / Infekce 2001–2021

Knižní úprava / Book design: Mikuláš Macháček
Editor: Michal Nanoru
Fotografie / Photographs: Václav Jirásek
Nakladatelství / Publisher: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Eastern Front, Daniel Trávníček
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Larish Neue, Neue Haas Grotesk, Display Pro
Strany / Pages: 32
Rozměr / Size: 49 × 68 cm
Doporučená cena / Recommended price: 360 Kč
ISBN 978-80-88308-27-0
ISBN 978-80-7678-041-5

Autorská kniha, jak jinak než obřích rozměrů, je záznamem tvůrčí infekce trvající dvacet let. Fotografický cyklus uzavřený v bílém igelitovém pytli, dělícím diváka od další „nákazy“, je skvělou nadrozměrnou podívanou.

Jiří Karásek
předseda výtvarné komise

How else, but an artist’s book that can only come in huge dimensions, is a record of creative infection lasting twenty years. A cycle of photographs sealed in a white plastic bag separating the viewer from further “contagion”, is a brilliant and oversized spectacle.

Jiří Karásek
Art Panel Chairperson