Poradní orgány

Vědecká rada PNP

PhDr. Jana Čeňková, Ph.D. (Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd UK)
Mgr. Jakub Hauser (Památník národního písemnictví)
Bc. Jan Kašpar (Památník národního písemnictví)
doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D. (Akademie výtvarných umění v Praze)
Mgr. Lukáš Prokop (Památník národního písemnictví)
Mgr. Martin Sekera, Ph.D.(Knihovna Národního muzea)
PhDr. Václav Vaněk, CSc. (Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta UK)
PhDr. Klára Voskovcová-Vaksmanová (Památník národního písemnictví)

Statut a jednací řád Vědecké rady PNP