Vědecké monografie a katalogy

Hana Klínková: Josef Váchal / Kniha vzpomínek (Arbor vitae a PNP, 2016)
Publikace soustřeďuje fotografie, doklady a archiválie dokumentující život umělce. Z větší části jde o méně známé či dosud nepublikované materiály. Přináší řadu nových informací z osobního života umělce a jeho blízkých, které byly dohledány v pozůstalostech ve státních institucích i soukromých sbírkách, v matrikách a policejních přihláškách a v neposlední řadě také v záznamech rozhovorů s Josefem Váchalem a Marií Bajerovou pro Československý a Český rozhlas. Je inspirována torzem umělcova sešitu založeného roku 1905, do něhož si vlepoval ústřižky korespondence, fotografie, navštívenky, výstřižky, kresby, básně a další materiály z let 1900 až 1911, Váchal mu dal dvojitý název Denník 1905 / Kniha vzpomínek. 
Cena 1 300 Kč

Bronislava Rokytová: Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu 1933–1939 (PNP, 2013)
Monografie se poprvé v tomto rozsahu věnuje výtvarným umělcům, kteří ve třicátých letech 20. století odešli do Československa, kde na krátký čas nalezli útočiště před šířícím se nacismem. Sleduje jak uměleckou tvorbu vznikající v emigraci v kontextu politických i kulturních souvislostí, tak sociální problémy uprchlíků. Zmíněni jsou významní autoři jako Oskar Kokoschka, John Heartfield, Thomas Theodor Heine, ale i Hannes Beckmann, Thomas Wüsten, Erich Arnold Bischof, Theo Balden a další. Originální výtvarná díla a archiválie dokreslují obtížné okolnosti, které přečkaly.
Cena 490 Kč

Alena Petruželková a kol.: Knihovna Karáskovy galerie a její světy (Arbor vitae a PNP, 2011)
Publikace Knihovna Karáskovy galerie a její světy představuje básníka Jiří Karáska ze Lvovic jako nevšedního sběratele knih a zakladatele mimořádně pestré a cenné knihovny. V pěti studiích přibližuje historii knihovny a vybrané oblasti jejího fondu. Jednotlivé kapitoly jsou vybaveny velkým počtem dokumentárních fotografií včetně unikátních – těsně před vydáním tohoto objevného pojednání nalezených – historických záběrů původního interiéru Karáskovy galerie.
Rozebráno