1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Miloslav Topinka
Název: „Vedle mne jste všichni jenom básníci“. Zlomky a skici k Jeanu Arthuru Rimbaudovi

Knižní úprava / Book design: Josefina Karlíková
Nakladatelství / Publisher: Revolver Revue
Tisk / Print: Indigoprint
Písmo / Typeface: Baskerville 10 Pro
Strany / Pages: 184
Rozměr / Size: 15 × 20 cm
Doporučená cena / Recommended price: 299 CZK
ISBN 978-80-7622-010-2

Monograficky zaměřená esej o proslulém francouzském „prokletém“ poetovi J. A. Rimbaudovi z pera předního českého současného básníka a erudovaného znalce moderní frankofonní literatury. Celkovým pojetím ji lze pokládat za nanejvýš šťastné „dovršení“ předchozích dvou obdobných prací (J. Štyrský, 1930; F. X. Šalda, 1930), za publikaci, která každého milovníka knih navíc potěší i svým mimořádně vkusným grafickým designem, bohatou obrazovou dokumentární přílohou a nápaditým typografickým řešením.

Gustav Erhart
člen výtvarné komise