Vedení PNP

Vedoucí Oddělení knihovny

Mgr. Alena Petruželková

 

Zaměstnání

od roku 2014        Vede Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při PNP

od roku 2008        Pedagožka Ústavu informační ch studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

od roku 2001        Vedoucí Oddělení knihovny PNP

1994–2000           Akviziční činnost v oddělení Knihovny PNP

 

Vzdělání

1995–2001          Magisterské studium knihovědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

1974–1978          Studium knihovnictví a vědeckých informací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 

V letech 2007 až 2011 byla řešitelkou projektu GA ČR Jiří Karásek ze Lvovic – sběratel evropského významu , je editorkou několika publikací (například Praha – Madrid–Řím), spoluřešitelkou řady grantů a připravila několik scénářů výstav, například k projektu Noční hlídka srdce. Publikuje výsledky odborné a výzkumné činnosti (mimo jiné text K výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku), působí v profesních a grantových komisích Národního muzea, Asociace muzeí a galerií a Ministerstva kultury ČR.