Vedení PNP

Vedoucí Oddělení Literárního archivu

PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

 

Zaměstnání

od roku 2012       Vedoucí oddělení Literárního archivu PNP

2003–2012          Odborný pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Oddělení pro výzkum literární kultury

2001–2002          Oddělení současné literatury v ÚČL AV ČR, v. v. i.

1996–2007          Archivář–kurátor v Literárním archivu PNP

1996                     Učitel na Gymnáziu Jaroslava Seiferta, Praha 9
 

Vzdělání

2010                     Udělen titul PhDr.; rigorózní zkouška

2001–2009          Doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha (České a československé dějiny; disertační práce: Z literárního života druhé republiky (1938–1939), udělen titul Ph.D.

2007–2008          Stipendijní pobyt v Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

1993–2000          Magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor dějepis

1990–1996          Magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obory český jazyk a literatura a občanská výchova

Badatelsky se zaměřuje na problematiku literárního života, zejména v období 90. let 19. století - 1. pol. 20. století, soustavněji se věnuje tématu literární cenzury. Přispěl do kolektivních prací Dějiny české literatury 1945-1989 (P. Janoušek a kol., Praha 2008-2009), V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1740-2014 (M. Wögerbauer, P. Píša, P. Šámal, P. Janáček a kol., Praha 2015) a je spolueditorem (s M. Wögerbauerem a P. Píšou) výboru Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře (Brno 2012). Publikuje v odborných časopisech (mj. Literární archiv, Soudobé dějiny), působí v redakčních radách periodik Česká literatura, Literární archiv, Marginalia Historica.

Jako autor a kurátor se podílel na několika výstavních projektech, např. Ale mne tato doba bolí... Karel Schulz básník, prozaik, novinář (PNP 1999), František Bílek. 1870-1942 (GHMP 2000, dokumentární části expozice), Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel - Čech - Středoevropan (PNP, Literaturhaus Berlin 2014). V současné době je hlavním řešitelem grantového projektu NAKI II Od pramene k edici. Zpřístupnění fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi (DG16P02H033).