Vedení PNP

Vedoucí Oddělení uměleckých sbírek

PhDr. Vilma Hubáčková, CSc.
 

Zaměstnání

od roku 2011        Vedoucí oddělení Uměleckých sbírek PNP

od roku 1991        Kurátorka v oddělení Uměleckých sbírek PNP
 

Vzdělání

1986–1989          Interní vědecká aspirantura v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV, udělen titul CSc.

1983–1985          Studijní pobyt v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v pracovní skupině pro současné české výtvarné umění

1978–1982          Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Teorie kultury

 

Kurátorsky připravila řadu výstav, například Náhodná setkání – koláže ze sbírek PNP, Aleš Veselý: Disproporce dimenzí – fragmenty záznamů, Květa Pacovská: Otázky prostoru, Vladimír Holub – The Survival Místo pro imaginaci, Michal Singer: Argonauti, Zpráva o knize, Miloslav Polcar: Intermundia, Kniha prostor pro grafiku nebo grafika inspirace pro knihu. Publikuje v odborných časopisech, například v Muzeu, Literárním archivu a Sborníku pro exlibris a drobnou grafiku. Působí v profesních porotách soutěží Nejkrásnější české knihy roku, Grafika roku a Trienále českého ex libris. V současnosti je řešitelkou projektu GA ČR Josef Portman (1893–1968) – regionální osobnost s evropským přesahem.