Laureáti Trienále 1971–2020

VII. Trienále 1989–92

Udělení cen účastníkům VII. trienále za vystavený soubor ex libris

  1. akademickému malíři a grafiku Jiřímu Boudovi
  2. akademické malířce a grafičce Kateřině Černé
  3. akademickému malíři a grafiku Karlu Demelovi
  4. akademickému malíři a grafiku Jaroslavu Hořánkovi
  5. akademické malířce a grafičce Ludmile Jiřincové
  6. akademickému malíři a grafiku Josefu Lieslerovi
  7. akademickému malíři a grafiku Zdeňku Mézlovi
  8. akademickému malíři a grafiku Zdeňku Mlčochovi
  9. akademickému malíři a grafiku Vladimíru Suchánkovi
  10. akademické malířce a grafičce Lence Vilhelmové