2010

Viktor Nikodem (1885–1958) – intimní zpověď

Viktor Nikodem (1885–1958) – intimní zpověď
29. 4. 2010 – 15. 8. 2010
PNP – Kabinet ex libris v Chrudimi – Nová výstavní síň

Viktor Nikodem propojil znalosti dějin a teorie umění s vlastní výtvarnou tvorbou. Své první zkušenosti s výtvarným uměním získal pod vedením svého učitele Miloše Maixnera ve škole v Třebíčí. Od té doby, jak je zřejmé z rozsáhlého dochovaného díla, neodložil své skicáře, barvy a štětce ani na okamžik. Neúnavně zaznamenával své zážitky všedních i svátečních dnů a vytvořil tak jedinečnou intimní výpověď o svém životě.
Výstava představuje výběr z početné kolekce kreseb, akvarelů, pastelů a olejů, pocházející z autorovy pozůstalosti, která je od roku 1971 uložena ve sbírce Památníku národního písemnictví.

obrazek